Gehandicaptenparkeerkaart

 • Samenvatting

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor zeer beperkt (minder dan 100 meter aan één stuk) lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Er zijn drie soorten kaarten, te weten bestuurderskaarten, passagierskaarten en instellingskaarten. Met deze kaarten kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de plaatselijke regels voor parkeren.

  De parkeerkaart is maximaal vijf jaar binnen de hele EG geldig.

 • Online regelen

 • Kosten

  De kosten voor een GPK bedragen € 49,40

 • Voorwaarden

  1. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard.
  2. Voor een bestuurderskaart geldt dat de bestuurder niet in staat moet worden geacht een afstand van 100 meter aan één stuk lopend te overbruggen.
  3. Voor een passagierskaart geldt hetzelfde als voor de bestuurderskaart, met dien verstande dat de passagier van het voertuig voor het vervoer van deur tot deur, continue afhankelijk moet zijn van de hulp van de bestuurder.
  4. Een externe adviseur  beoordeelt de loopafstand naar aanleiding van de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
   Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.
   De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.
  5. De gemeente betaalt de kosten voor de indicatiestelling.
 • Gang van zaken

  Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Een medisch onderzoek hoort altijd bij de aanvraagprocedure. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje 'formulieren' downloaden. Maak vervolgens bij de gemeente een afspraak. Dit kunt u eenvoudig via de website regelen.

 • Meenemen

  1. Uw rijbewijs (indien van toepassing).
  2. Twee recente en identieke pasfoto's,
  3. Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.
  4. Een ingevuld aanvraagformulier (hier onder te downloaden)
 • Verwijzingen

 • Afspraak maken

  Algemeen

  U moet altijd een afspraak maken, dan weet u precies wanneer u aan de beurt bent op een voor u gunstig tijdstip.

  Hoe?

  U kunt via het overzicht van alle producten en diensten meteen een afspraak maken.

 • Wetgeving

 • Contact

  Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Lees voor