Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Wat moet ik doen?

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u verzoeken om een betalingsregeling. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan wordt met u een regeling getroffen.

Betalen kan d.m.v. een automatische incasso.

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.