Wat is het?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Hoe werkt het?

Online regelen

U moet de aanvraag binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet online regelen. ​

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel (0411) 61 86 68. 

Volgende documenten heeft u eventueel nodig bij het indienen van kwijtscheldingsaanvraag:

Inkomen

 • loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van u en uw partner (ook van inwonende meerderjarige kinderen);
 • specificatie ontvangen alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat);
 • bewijsstuk overig inkomen (bijv. huurinkomsten).

Belastingen

 • beschikking voorlopige aanslag;
 • voorschotbeschikking toeslagen (huur, zorg en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget);
 • specificatie van hoogte bedrag aflossing belastingschuld.

Wonen

 • laatste brief huurverhoging;
 • overzicht van de betaalde hypotheekrente (bij eigen woning).

Uitgaven

 • polis ziektekostenverzekering;
 • specificatie betaalde alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat).

Auto

 • kentekenbewijs;
 • verklaring noodzaak auto.

Diversen

 • bankafschriften van alle rekeningen (inclusief minderjarige kinderen) over de afgelopen 2 maanden (saldo moet zichtbaar zijn);
 • beschikking van de echtscheiding met vermelding hoogte alimentatie;
 • uitspraak rechter toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • brief toekenning minnelijke schuldregeling (meestal de brief van de kredietbank).

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
 • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
 • De WOZ waarde van uw huis is niet hoger dan de hypotheekschuld (bij een groter verschil van € 2.269,00)
 • Uw motorrijtuig is niet meer waard dan € 2.269,00.
 • U heeft niet meer dan één motorrijtuig
 • U heeft geen lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
 • U heeft geen caravan of vakantiehuis

Meenemen