Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Online regelen

U moet de aanvraag binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet online regelen. ​

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel(externe link) (0411) 61 86 68.

Volgende documenten heeft u eventueel nodig bij het indienen van kwijtscheldingsaanvraag:

Inkomen

 • loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van u en uw partner (ook van inwonende meerderjarige kinderen). Heeft u een uitkering vanuit de Participatiewet (een bijstandsuitkering)? U kunt de kwijtschelding aanvragen zonder specificatie;
 • specificatie ontvangen alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat);
 • bewijsstuk overig inkomen (bijv. huurinkomsten).

Belastingen

 • beschikking voorlopige aanslag;
 • voorschotbeschikking toeslagen (huur, zorg en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget);
 • specificatie van hoogte bedrag aflossing belastingschuld.

Wonen

 • laatste brief huurverhoging;
 • overzicht van de betaalde hypotheekrente (bij eigen woning).

Uitgaven

 • polis ziektekostenverzekering;
 • specificatie betaalde alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat).

Auto

 • kentekenbewijs;
 • verklaring noodzaak auto.

Diversen

 • bankafschriften van alle rekeningen (inclusief minderjarige kinderen) over de afgelopen 2 maanden (saldo moet zichtbaar zijn);
 • beschikking van de echtscheiding met vermelding hoogte alimentatie;
 • uitspraak rechter toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • brief toekenning minnelijke schuldregeling (meestal de brief van de kredietbank).

Hoe werkt het?

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
 • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
 • De WOZ waarde van uw huis is niet hoger dan de hypotheekschuld (bij een groter verschil van € 2.269,00)
 • Uw motorrijtuig is niet meer waard dan € 2.269,00.
 • U heeft niet meer dan één motorrijtuig
 • U heeft geen lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
 • U heeft geen caravan of vakantiehuis

Wat heb ik nodig?

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Extra informatie

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Is vorig jaar kwijtschelding verleend?

Is de kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffingen het afgelopen jaar aan u verleend en is uw financiële situatie ten opzichte van vorig jaar niet veranderd? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor automatische kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding is toegekend

Als u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, krijgt u omstreeks eind februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin de kwijtschelding is verwerkt.