Wat is het?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Hoe werkt het?

Online regelen

U moet de aanvraag binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet online regelen. ​

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel (0411) 61 86 68. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
  • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
  • De WOZ waarde van uw huis is niet hoger dan de hypotheekschuld (bij een groter verschil van € 2.269,00)
  • Uw motorrijtuig is niet meer waard dan € 2.269,00.
  • U heeft niet meer dan één motorrijtuig
  • U heeft geen lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
  • U heeft geen caravan of vakantiehuis