Iedere week op dinsdag vergadert het College van burgemeester en wethouders. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel maakt het college iedere week een besluitenlijst openbaar. De laatste besluitenlijsten vindt u hier.