Wat is het?

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.

Heeft u hulp nodig bij het inzien van een bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0499- 491491.

Publicatie en woningbouwlocaties

Standaard ontwerpbestemmingen worden kenbaar gemaakt via overheid.nl(externe link). Meer informatie over ontwikkelingsgebieden kunt u vinden op de pagina woningbouwlocaties en via de lokale bladen.

Voorwaarden

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.