Wat is het?

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen, (ver)bouwen of huren. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Er staat bijvoorbeeld in of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Een bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
  • Welke bouwregels gelden er voor (ver)bouw van een pand?

Hoe werkt het?

Wilt u weten wat er in het bestemmingsplan staat over een bepaald gebied? Dan kunt de  website ruimtelijke plannen raadplegen.

Bezoek aan de balie is beperkt vanwege maatregelen corona  covid-19. Wel kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of telefonisch contact opnemen. 

Publicatie en woningbouwlocaties

Standaard ontwerpbestemmingen worden kenbaar gemaakt via overheid.nl. Meer informatie over ontwikkelingsgebieden kunt u vinden op de pagina woningbouwlocaties en via de lokale bladen.