Begeleiding Jeugdgemeenteraad

De leden van de Jeugdgemeenteraad hebben 2 of 3 begeleiders.

Taken begeleiders

 • begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen
 • vraagbaak voor de leden, hun leerkrachten en ouders
 • het bijwonen van de vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad
 • overleg voeren met medewerkers van de gemeente

Kenmerken begeleiders

 • inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
 • gevoel voor wat onder kinderen leeft
 • ervaring met het werken met kinderen
 • gevoel voor communicatie
 • gevoel bij de rol en positie van de gemeente
 • overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. De gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de Jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u interesse om de leden van de Jeugdgemeenteraad te begeleiden, dan kunt u een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

De Jeugdgemeenteraad heeft momenteel vijf begeleiders.

     

Monique van Zwieten Dionne Nozza Jan-Maarten Lombarts Lia den Hamer Harry Malingre

     

Griffier

De Jeugdgemeenteraad beschikt over een eigen secretaris, de griffier van de Jeugdgemeenteraad. Dit is een medewerker van de gemeente die, samen met de burgemeester als voorzitter, de vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad voorbereidt en zorgt dat deze goed verlopen. De griffier heeft ook een plaatsvervanger.

Taken griffier

 • contactpersoon voor de Jeugdgemeenteraad
 • voorbereiden van de vergaderingen
 • maken van de verslagen van de vergaderingen
 • zorgen dat het gemeentebestuur weet wat de Jeugdgemeenteraad heeft besloten of besproken
 • zorgen dat bij vragen of ideeën van de Jeugdgemeenteraad de juiste ambtenaren worden betrokken
 • vraagbaak voor de begeleiders
 • beheren van het budget van de Jeugdgemeenteraad