Besluitenlijst 13 januari 2013

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jouw slimste idee - Burgemeester als coach.

Het college:

  • • stemt in met gemeentelijke deelname aan de innovatiewedstrijd 'Jouw Slimste Idee 2013';
  • • gaat akkoord met een vastgestelde eigen bijdrage (afhankelijk van deelname andere gemeenten) van ongeveer € 1.000,=.

3. Verzoek om handhaving - feesttent carnaval Kerkplein.

Het college van burgemeester en wethouders besluit een verzoek om handhaving inzake de feesttent op het Kerkplein in Son en Breugel af te wijzen.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Vertegenwoordiging Alderstafel.

Het college besluit in te stemmen met de vertegenwoordiging van de gemeente Son en Breugel aan de Alderstafel door drs. P.E.J.M. Gondrie, wethouder van de gemeente Best met als vervanger wethouder S.J. Kraaijeveld van de gemeente Eersel.

2. Brouwerskampweg 19, vergroting en wijziging agrarisch bouwvlak.

Het college besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het agrarisch bouwvlak aan de Brouwerskampweg te wijzigen en te vergroten.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Verslagen Stuurgroep Centrumvisie Breugel

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep Centrumvisie Breugel gehouden op 6 december en van het verslag van de presentatie centrumvisie Breugel aan de werkgroepen gehouden op 11 december.