Besluitenlijst 14 maart 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 14 maart 2006

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 maart 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering d.d. 15 maart 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
15 maart 2006 zijn geagendeerd.

3. Verzoek om een huwelijk te voltrekken.
Het college stelt de heer F.T.M. van der Hagen in de gelegenheid tot het voltrekken van een huwelijk en benoemt hem voor een dag tot ambtenaar van de burgelijke stand..

4. Wijziging CAR/UWO (Ouderschapsverlof, zorgverlof en verlofsparen)
Het college stelt de wijzigingen van de CAR-UWO per 1 april 2006 vast zoals aangegeven in de ledenbrieven 06/40, 06/41 en 06/42 van LOGA.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verslag Stuurgroep Sonniusdriehoek 23 februari 2006.
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van 23 februari 2006 voor kennisgeving aan.

2. Vrijstelling t.b.v. woningsplitsing (Junopad).
Het college besluit:
- het verzoek tot het verlenen van vrijstelling voor het splitsen van een woning af te wijzen;
- het verzoek tot het toekennen van een extra huisnummer af te wijzen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Projectplan "Alcohol (en Drugs), ik weet het wel".
Het college stemt in met het voorstel van Stichting Welzijn voor uitvoering van het project Al-cohol en Drugs.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2006 (22 en 23 maart a.s.).
Burgemeester, wethouder Van Ommen en wethouder Overbeek wonen de Nationale Boomfeestdag bij.

2. Inkoop energie.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
In te stemmen met het verzoek van de projectgroep inkoop energie om de projectgroep na-mens 23 SRE gemeenten NRE Energie middels een dagvaarding/ Kort Geding te dwingen tot het uitvoeren van het contract tot 1 januari 2007.