Besluitenlijst 17 juli 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 17 juli 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 8 juli 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Portefeuille: R. Visser

1. Onderzoek rekenkamercommissie digitalisering bestemmingsplannen

Het college besluit het door de Rekenkamercommissie opgestelde rapport over digitalisering bestemmingsplannen aan te bieden aan de gemeenteraad conform het voorstel.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Aanvullend advies startersleningen

Het college van burgemeester en wethouders besluit om in aanvulling op B&W besluit van 25 juni 2013:

  1. kennis te nemen van en in te stemmen met gewijzigd financieel advies omtrent de startersregeling/- lening en deelname aan het SVn;
  2. gehoord de commissie Burgerzaken via bijgevoegd gewijzigd raadvoorstel aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de "Verordening Starterslening gemeente Son en Breugel 2013", deelname aan het SVn en daarvoor een budget van €800.000,- beschikbaar te stellen.