Besluitenlijst 18 juli 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 juli 2006BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 juli 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verzoek plaatsing permanente container
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek en betrokkene middels een brief op de hoogte te stellen van het besluit en te sommeren de geplaatste container binnen een vastgestelde termijn te verwijderen.

2. Oranjetip
Het college neemt kennis van de stand van zaken rondom Oranjetip.Ingekomen stukken

1. Uitnodiging informatiebijeenkomsten vorming Veiligheidsregio
Wethouder Verschelling woont één van de informatiebijeenkomsten vorming Veiligheidsregio bij, georganiseerd door Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant.

2. Uitnodiging bedrijfsbezoek aan WSD
Het college brengt een bezoek aan de WSD.