Besluitenlijst 20 augustus 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 augustus 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten

2. Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Son en Breugel 2013.

Het college stemt in met de beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Son en Breugel 2013.

3. Commissie-agenda’s augustus 2013.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van augustus 2013.

Portefeuille: R. Visser

1. Aanwijzing gemeentelijke monumenten.

Het college wordt voorgesteld om op advies van de Monumentencommissie de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

  • ­ Grafmonument van Hoven (bij de vijver aan de Europalaan)
  • ­ Paulushoef (Sonniuswijk 42)
  • ­ Pand St. Genovevastraat 28 (voormalige pastorie)
  • ­ Pand St. Genovevastraat 29 (Den Bauw)

2. Schildje gemeentelijk monument.

Het college besluit om een gemeentelijk monument te voorzien van een schildje.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Regio Business Dagen 2013.

Wethouder Visser woont de Regio Business Dagen 2013 bij, die op 16 en 17 september 2013 plaatsvinden in Eindhoven

2. Uitnodiging Koningsschieten St. Catharinagilde.

De burgemeester en (zo mogelijk) wethouder Frenken wonen het Koningsschieten vanm de Catharinagilde bij op 15 september 2013 op het Zonhoveterrein.