Besluitenlijst 20 november 2012

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 november 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Commissie-agenda’s november 2012.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van november 2012.


Portefeuille: R. Visser
 

1. Herontwikkeling De Bontstraat (Aldi locatie); verlengen intentieovereenkomst.

Het college besluit om de looptijd van de “intentieovereenkomst tot (her)ontwikkeling voormalige locatie Aldi aan de De Bontstraat gemeente Son en Breugel” te verlengen tot en met 30 juni 2013.


Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Vervangen ketel bibliotheek.

Het college stemt in met deze nota en geeft opdracht aan installatiebedrijf J. van der Steen voor het vervangen van de ketel, kosten € 9.314,-- exclusief b.t.w.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging informatieavond lokale coöperatie 'Sonenergie'.

Wethouders Visser en Frenken wonen de informatieavond lokale coöperatie 'Sonenergie' bij.
Datum/tijd: 28 november 2012, 19:30 uur
Locatie: Vestzaktheater

2. Uitnodiging bijeenkomst ontwikkelingen m.b.t. de Nationale Politie.

De burgemeester woont de bijeenkomst ontwikkelingen m.b.t. de Nationale Politie bij.
Datum/tijd: 3 december 2012, 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Raadzaal cultureel centrum Het Klooster, Park 1 te Nuenen

3. Uitnodiging interactieve middag "geweld in afhankelijkheidsrelaties".

De burgemeester woont de interactieve middag "geweld in afhankelijkheidsrelaties" bij.
Datum/tijd: 12 december 2012, 14.00 -16.30 uur
Locatie: Veiligheidshuis Eindhoven, Nachtegaallaan 15 te Eindhoven