Besluitenlijst 21 en 26 oktober

Openbare besluitenlijst van de extra vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 21 oktober 2004


1. Bouw dak op woonwagen Oranjetip.
College gaat niet akkoord met huidige hoogte. Deze zal moeten worden teruggebracht, waarna een - nog beperkt van het bestemmingsplanafwijkende- hoogte van maximaal 5 meter zal worden gedoogd. Wethouder Overbeek zal betrokkenen informeren. Daarnaast ook alle overige woonwagenbewoners. Tevens zal commissie BZ en commissie GZ worden geïnformeerd


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 26 oktober 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 19 oktober 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Boek over Son en Breugel.
De gemeente Son en Breugel verleent medewerking aan het boek Son en Breugel, vastgoed en ontwikkeling.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Parkeren (tijdens weekmarkt) in centrum Son.
Het college besluit een aantal parkeervakken aan het Raadhuisplein aan te wijzen voor de markt en een parkeerverbodzone in te stellen in het 'dorpsplateau' in het centrum van Son.
Het college gaat ervan uit dat handhaving van het parkeerverbod door de politie zal plaatsvinden. Het college stemt in met het opstellen van een wegsleepverordening.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beleidsverslag Sociale Zaken 2003 (1 oktober - 31 december).
Het college stelt aan de gemeenteraad van december aanstaande voor akkoord te gaan met het beleidsverslag Sociale Zaken 2003 (1 oktober-31 december).
Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Riolering Peuterspeelzaal.
Het college besluit opdracht te geven voor het gedeeltelijk vervangen van de riolering nabij peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Sociaal Debat Brabant 2004/provincie.
Het college is niet in de gelegenheid het sociaal debat 2004 op 29 november,
georganiseerd door de provincie, bij te wonen.

2. Uitnodiging symposium Landgoederen/provincie.
Het college is niet in de gelegenheid het symposium 'nieuwe landgoederen' op
25 november, georganiseerd door de provincie, bij te wonen.