Besluitenlijst 21 mei 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 21 mei 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 mei 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Ontwerpbegrotingen 2013 en 2014 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Het college neemt kennis van het bedrijfsplan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de begrotingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013 en 2014.
Het college besluit een aantal kritische op- en aanmerkingen in de vorm van een zienswijze onder de aandacht van het bestuur van de ODZOB te brengen en de raad hierover te informeren via de raadinformatiebrief.

Portefeuille: R. Visser

1. Bouwen garage met carport, St. Isidorusstraat 7

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van de garage met carport op het perceel St. Isidorusstraat 7 te Son en de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

2. Pilot drankkartons

Het college besluit in te stemmen met het uitvoeren van een pilot gescheiden inzameling drankenkartons en blik van 1 juni 2013 tot 31 oktober 2013 op het 17 septemberplein (Son centrum).

Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar (Wmo)

Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2. Onderhoud/beheer openbare verlichting

Het college heeft kennis genomen van dit voorstel en van de bijgevoegde inkoopstrategie en besluit :

  • 1. in overleg met Imtech en Heijmans een overeenkomst te sluiten tot en met 31 december 2014 voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting van respectievelijk de woonwijken en het bedrijventerrein Ekkersrijt;
  • 2. voor de periode 2015 tot en met 2019 een Europese aanbesteding te houden met de drie Dommelvalleigemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen ca en Son en Breugel.