Besluitenlijst 23 juli 2013

BESLUITEN:

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juli 2013

Besluit: Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Uitnodiging feestelijke opening expositie “Kunst, kunstig, het is kunst”.

Besluit: Secretaris woont de feestelijke opening expositie “Kunst, kunstig, het is kunst” bij.