Besluitenlijst 26 september 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 26 september 2006BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 september 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 28 september 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 september a.s. zijn geagendeerd. N.a.v.: raadsvoorzitter adviseert Raad om Shah Sheikkariem te benoemen tot 2e loco griffier (i.v.m. afwezigheid griffier en loco-griffier).

3. Jaarverslag Brandweer 2005.
Het college besluit het jaarverslag 2005 van de brandweer voor kennisgeving aan te nemen.
Het verslag komt aan de orde in de extra vergadering van de commissie AZ op 5 oktober a.s.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bibliotheekcommissie-businessplan
Het college besluit om een totaal businessplan te laten opstellen door HorecAdvies ten behoeve van de horeca en multifunctionele ruimte in de nieuwe bibliotheek aan het Kerkplein.

2. Beslissing op bezwaar
Het college besluit een bezwaar gegrond te verklaren. Gelet op de resultaten van nader onderzoek wordt het primaire besluit waarbij de financiële tegemoetkoming in vervoerskosten wordt omgezet naar Mobitaxx (collectief vervoer) gehandhaafd.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Initiatief “Wonen met een beperking in Son en Breugel”.
Het college neemt kennis van het initiatief “Wonen met een beperking in Son en Breugel” en wijst wethouder Starmans aan als betrokken portefeuillehouder bij dit project.

2. Meerjarenbegroting 2007-2010
College stemt in met de bijgevoegde meerjarenbegroting 2007 – 2010.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Intrekken bouwvergunningen.
Het college besluit de navolgende bouwvergunningen op grond van artikel 59 lid 1
onder c van de Woningwet juncto 4.1 van de Bouwverordening 1992 tiende wijziging in te trekken:
A.
- Bouwvergunning nr. 00-171, Brouwerskampweg 10, d.d. 15 juni 2001;
- bouwvergunning nr. 97-188, Elbelaan 7, d.d. 9 juli 1997
- bouwvergunning nr. 20040181 en nr. 20050067, Kanaalstraat 10, d.d. 12 augustus 2005;
- bouwvergunning nr. 98-096, Seinelaan 63, d.d. 2 juli 1998;
- bouwvergunning nr. 98-099 en 00-127, Stad van Gerwen 17, d.d. 6 juni en 26 juni 2000;
- bouwvergunning nr. 01-060, Zandstraat 28, d.d. 20 augustus 2001.
B.
Bouwvergunning nr. 2005-70, Kanaaldijk Zuid 24, d.d. 19 december 2005 op grond van artikel 59 lid 1 onder e van de Woningwet intrekken.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Woonzorgcentrale.
Het college woont de officiële opening van de Woonzorgcentrale bij.
Wethouder Verschelling verricht de openingshandeling.
Datum/tijd: maandag 2 oktober 2006, 17.30 uur
Locatie: 17 Septemberplein 59 in Son en Breugel.

2. Uitnodiging Brabant Concert.
Het college gaat niet naar het Brabant Concert 900 jaar Brabant.

3. Uitnodiging Manifestatie Kleurrijk Brabant.
Het college woont niet Manifestatie Kleurrijk Brabant Scoort bij.