Besluitenlijst 28 maart 2006

Openbare besluiten van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 28 maart 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 maart 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering d.d. 30 maart 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 maart 2006 zijn geagendeerd.

3. Overdrachtsdossier voor nieuw college.
Het College van burgemeester en wethouders stemt in met het overdrachtsdossier en stelt het na installatie ter beschikking van het nieuwe college.

4. Draaiboek Voorlichting.
Het college besluit het gewijzigde draaiboek Voorlichting vast te stellen.

5. Ouderschapsverlof/mandaat wijziging CAR-UWO.
1. Het college besluit tot wijziging van artikel 6.5 van de CAR-UWO conform de aanbeveling van het LOGA, ledenbrief 06/52.
2. Het college verleent mandaat aan het hoofd van de afdeling Mensen en Geld tot vaststelling van wijzigingen van de CAR-UWO en de daarbij behorende toelichting conform de voorstellen van het LOGA.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Contract bureau inburgering.
Het college stemt in met het verlengen van het contract met bureau inburgering te Eindhoven totdat de nieuwe Wet Inburgering van kracht wordt.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Handhaving hennepbeleid.
Het college besluit in te stemmen met afsluiting van het 2e kans beleid met de henneptelers op Eemshof en Gaskendonk.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie mr. Ruud Severijns.
De gemeentesecretaris woont de afscheidsreceptie van gemeentesecretaris Ruud Severijns (Gemert-Bakel) bij. Dhr. Severijns wordt per 4 april a.s. benoemd tot burgemeester van Oirschot.
Datum/tijd: dinsdag 28 maart 17.00 – 18.00 uur
Locatie: gemeentehuis Gemert-Bakel, Ridderplein 1 te Gemert

2. Uitnodiging afscheidsbijeenkomst niet terugkerende wethouders portefeuille-houdersoverleg SRE.
Burgemeester Gaillard en de wethouders mevrouw Van Ommen en de heer Overbeek wonen de afscheidsbijeenkomst bij van de niet-terugkerende wethouders bij de portefeuillehouders-overleggen van de SRE.
Datum/tijd: dinsdag 25 april 2006, 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Koningshof te Veldhoven