Besluitenlijst 3 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 27 mei 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Begroting 2004 SRE. Het college vindt de voorgenomen benutting van het BTW-voordeel (t.b.v. RHC) oneigenlijk en geeft de voorkeur aan de "koninklijke weg" (onderbouwde verhoging t.l.v. inwonersbijdrage). Voor het overige stemt het college met de SRE-begroting in. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Offerte/plan van aanpak welstandsbeleid. Het college stemt in grote lijnen in met het bijgevoegde plan van aanpak en de offerte en besluit om Croonen Adviseurs opdracht te geven tot het opstellen van welstandsbeleid; 2. Verslag en afsprakenlijst stuurgroep "Kloppend hart" d.d. 7 mei 2003. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 7 mei 2003 voor kennisgeving aan. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Aanvraag subsidie Hoighe Donce. Het college wijst een aanvraag voor een structurele subsidie voor 2003 van het koor Hoighe Donce af en verzoekt om aanvullende gegevens voor 2004. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Onderhoud asfaltwegen 2003. Het college verleent aannemingsbedrijf HBG Civiel te Tilburg als laagste inschrijver opdracht voor het jaarlijks onderhoud aan asfaltwegen volgens besteknr. 1-2003 van de afdeling gemeentewerken. Ingekomen stukken 1. Stimulus/Ronde van de Regio Eindhoven. BO/jbz Wethouder Overbeek gaat mee met de bustocht "Ronde van de Regio Eindhoven', georganiseerd door Stimulus. Datum en tijd: donderdag 26 juni 2003, 13.00 - 18.30 uur Locatie verzamelen: Weverijmuseum in Geldrop.