Besluitenlijst 30 juli 2002

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 30 juli van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 juli 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 23 juli 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Huisvesting buurtvereniging de Kanaalstraat. Het college vraagt advies aan de werkgroep RO over een mogelijke huisvestingsplaats van de buurtvereniging. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vervoersovereenkomst Sonse taxicentrale b.v. voor het schooljaar 2002-2003. Het college sluit vervoersovereenkomsten met de Sonse taxicentrale. De overeenkomsten worden aan de Taxicentrale toegestuurd ter ondertekening. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1.Provinciale milieuhandhaving Het college neemt kennis van de provinciale milieuhandhavingsprodukten en legt deze ter inzage voor de gemeenteraad. Ingekomen stukken 1. De Nationale Toekomstprijs Het college besluit niet mee te doen aan De Nationale Toekomst. Wel zullen de flyers in het rek in het gemeentehuis worden gelegd en de poster opgehangen.
  • (0 Bytes)