Besluitenlijst 31 juli 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 31 juli 2007Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 juli 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Aanbesteding drukwerk.
Het college besluit te kiezen voor de variant van OBT als laagste inschrijving en de raamovereenkomst voor 4 jaar (ingaande 1 oktober 2007) aan te gaan op basis van de voorwaarden zoals genoemd in de selectieleidraad, het PvE en de bijbehorende nota’s van inlichtingen en de aanbieding van OBT d.d. 3 juli 2007.
Het inkoopvoordeel 2007 en volgende jaren middels de eerste wijzigingsnota af te ramen.

3. Beveiliging Ekkersrijt: verkeersbesluiten Kievit en toegang visvijver.
Het college besluit voornemens te zijn tot het fysiek afsluiten van de:
- Kievit nabij Ekkersrijt 1513; en
- toegang naar de visvijver op Ekkersrijt-oost (zijde Eindhovenseweg).