Besluitenlijst 6 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 september 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Verzoek om ontslag mevr. C. Miedema.
Het college besluit mevrouw C. Miedema, hoofd van de afdeling Ruimte en Wonen, op eigen verzoek per 24 oktober 2005 eervol ontslag te verlenen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bezwaarschriften tegen verkeersbesluit Zandstraat (2).
1. Onder aanvulling van de motivering van het verkeersbesluit m.b.t. het niet verlenen van ontheffingen in de beslissing op het bezwaarschrift, besluit het college -in afwijking van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften- de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
2. ingestemd wordt met de voorgestelde tekst voor de aanvullende motivering.

2. Financiering 1 september 2005.
Het college neemt kennis van de financiƫle positie per 1 september 2005, alsmede van de genomen maatregelen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Kandidaatstelling Cultuurprijs 2005.
Het college draagt het initiatief van de heer Sybers van Gallerie-Podium Deja Vu aan voor de Brabantse Cultuurprijs 2005.

2. Toelichting hoogwaardig handhaven.
Het college neemt kennis van de toelichting richting Commissie over het Handhavingsbeleid van de afdeling Werk en Samenleving (Sociale Zaken).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Regiodag 2005/SRE.
Wethouder Overbeek, wethouder Bergmans, wethouder Van Ommen en de secretaris wo-nen de Regiodag, georganiseerd door het SRE, bij.
Het thema is: 'Leefbaarheid in grote en kleine kernen in de regio".
Datum/tijd: 9 november 2005, vanaf 15.30 uur
Locatie: Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne


2. Uitnodiging bijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
De secretaris woont de bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt, met gastspreker de heer Wim van der Leegte, bij
Datum/tijd: maandag 19 september van 17.45 tot 20.00 uur.
Locatie: Communicatiepunt, Sciencepark Eindhoven 5644 te Son