Besluitenlijst 7 maart 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 7 maart 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 februari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkoop kavel 8 Sonse Haag.
Burgemeester en wethouders besluiten tot verkoop van kavel 8.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Verzwaring aansluiting Essent MF gebouw Ruysdaelstraat 2 (Vijverberg).
Het college besluit tot bekostiging van het verzwaren van de hoofdkabel elektriciteit in de voormalige Vijverbergschool.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Evaluatie project “Fiets naar je werk" 2005 en deelname campagne
“Fietsen scoort" 2006.
Het college besluit:
1. de evaluatie van deelname in 2005 voor kennisgeving aan te nemen;
2. in 2006 mee te doen aan de sponsoractie voor duurzame ontwikkelingsprojecten op basis van € 0,02 per afgelegde kilometer;
3. alle ambtenaren uit te nodigen om deel te nemen aan het project 'Fietsen scoort’ in 2006, om zo de CO2 uitstoot te verminderen, duurzaamheidsprojecten te sponseren, gezamenlijk te helpen om de door ondernemers ervaren parkeerdruk in het centrum te verlagen (onze verantwoordelijkheid nemen) en natuurlijk omdat het gezond is;
4. campagnebureau COS mede te delen dat maximaal € 1.500,- overgemaakt wordt, indien er meer dan gedacht bijeen wordt gefietst.

2. Toename civiel luchtverkeer Eindhoven Airport.
Het college stemt in met een brief aan de staatssecretaris van Defensie.