Besluitenlijst 8 juli 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 8 juli 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 2 juli 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Portefeuille: R. Visser

1. Bouwplan Wolfswinkel 2

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan het oprichten van een schuur aan de Wolfswinkel 2.