Besluitenlijst 9 april 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 9 april 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 2 april 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten. 

2. SRE Regioraad agenda voor 18 april 2013

Het college neemt kennis van de agenda voor de SRE Regioraadsvergadering van 18 april 2013 en geeft zienswijzen van het college mee aan de vertegenwoordiger aan dit overleg namens de gemeente Son en Breugel: wethouder Frenken. 

Portefeuille: R. Visser

1. Afwijking inkoopbeleid

Het college besluit om in te stemmen met de afwijkingen met betrekking tot een zevental (gerealiseerde) inkopen op het vastgestelde inkoopbeleid.
De afwijking zal aan de commissie Algemene Zaken worden gemeld als onderdeel van de jaarrekening.

2. Bestemmingsplan "Ekkersrijt"; uitspraak Raad van State

Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de uitspraak (niet ontvankelijk c.q. ongegrond) van de Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan “Ekkersrijt”;
  2. kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan “Ekkersrijt” en de opdracht van de Raad van State te accepteren om binnen 26 weken de raad voor te stellen een nieuw besluit te laten nemen inzake de in de uitspraak aangewezen onderdelen.

3. Uitspraak Raad van State Wijzigingsplan 'Ekkersrijt; Saturn'

Het college neemt kennis van de uitspraak (in de bodemprocedure is het wijzigingsplan vernietigd) van de Raad van State met betrekking tot het wijzigingsplan Ekkersrijt; Saturn'.

4. Verweerschrift inzake beroepschrift Dokvast leges

Het college neemt met instemming kennis van het verweerschrift van de heffingsambtenaar inzake het beroepschrift Dokvast naar aanleiding van de hen opgelegde leges.

5. Vragen mevr. Helders Sporthalbeheer

Het college neemt kennis van de vragen van mevr. Helders in relatie tot het agendapunt van de commissie Burgerzaken over de aanpak exploitatie sporthallen van 9 april a.s. en beantwoordt de vragen per email voordat de commissievergadering plaatsvindt.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar (WWB)

Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

2. Beslissing op bezwaar (Wmo)

Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren, overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging gebedsviering i.v.m. troonswisseling/inhuldiging Koning Willem-Alexander

De burgemeester woont de gebedsviering in verband met de troonswisseling/inhuldiging van koning Willem-Alexander bij op 29 april aanstaande in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode.

2. Uitnodiging lunch en bedrijfsbezoek OVE

Wethouder Visser woont de lunch en het bedrijfsbezoek van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij op 18 april 2013 bij De Letterspecialist te Son en Breugel.