Besluitenlijst B en W 27 december 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 27 december 2007

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 december 2007.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Verzoek opschorting aanwijzingsbesluit loslopende honden.

Het college besluit het verzoek om opschorting van het aanwijzingsbesluit loslopende honden af te wijzen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Besluit individuele voorzieningen Son en Breugel 2008.

Het college stelt het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2008 vast.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planschadevergoedingsverzoek.

Het college besluit om de planschadeclaim van een voormalig eigenaar van een pand aan de Panterlaan ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).