Besluitenlijst burgemeester en wethouders 12 mei 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 12 mei 2009

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 april 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Voorjaarsnota 2009-2013:

De voorjaarsnota is in een extra vergadering van het college op 6 mei 2009, vastgesteld en toegezonden aan de raad ter behandeling in de extra raadsvergadering over de voorjaarsnota op 27 mei aanstaande (aanvang 19.00 uur).

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Aanpassing verordening leerlingenvervoer.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de aangepaste Verordening leerlingenvervoer Son en Breugel 2009.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planning Mobiliteitsvisie.

Het college neemt kennis van de planning ter realisatie van de mobiliteitsvisie.

 

2.   Intrekken verkeersbesluit “Stopverbod Jupiterstraat”.

Het college besluit:

  1. tot intrekking van het verkeersbesluit ‘stopverbod Jupiterstraat’ van 3 maart 2009;
  2. Het college verzoekt in een ambtelijk voorstel dat (mede) gebaseerd is op overleg met school, omwonenden en (eventueel) V.V.N.. 

 Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

De burgemeester en wethouder Verschelling bezoeken in principe de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van OVE op 25 juni.