Besluitenlijst burgemeester en wethouders 13 mei 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 mei 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 mei 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Woonplaatsbesluit.
Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken een woonplaatsbesluit Son en Breugel t.b.v. de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) te nemen.

3. Definitief plan van aanpak SIEN.
Het college stemt in met het definitief plan van aanpak “samenwerking is (d) enorm” (SIEN) en biedt het ter kennisneming aan de gemeenteraad aan.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Jaarrekening 2007.
Het college besluit de raad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2007.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Informatieborden Vroonhoven.
Het college neemt kennis van de opzet van een vijftal informatieborden voor Vroonhoven over het leengoed Vroonhoven, de kerkelijke geschiedenis en de nu aanwezige flora en fauna die 25 mei onthuld gaan worden door H. Overbeek en J. Carp (voorzitter IVN).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bedrijvenbeurs Ekkersrijt.
De burgemeester, wethouder Verschelling en de gemeentesecretaris bezoeken de Bedrijvenbeurs Ekkersrijt, georganiseerd door ondernemersvereniging Ekkersrijt.

Datum/tijd: dinsdag 27 mei 2008 van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: pand Tegema, Science Park 5080

2. Uitnodiging uitreiking Be_challenged Award Eindhoven.
Het college is verhinderd en woont de uitreiking van de Be_challengend Award te Eindhoven niet bij.

Datum/tijd: 12 juni 2008 van 16.00 tot 19.30 uur
Locatie: Designhuis Eindhoven