Besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 juli 2008

 

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 15 juli 208
 
Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 juli 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   KPN convenant en voortgang proces.

-          Het college besluit in te stemmen met het conceptconvenant tussen KPN en onze gemeente voor aanleg en het verlenen van diensten over een glasvezelnetwerk in Son en Breugel.

-          Het college besluit wethouder Starmans-Gelijns mandaat te verlenen voor ondertekening van het convenant.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Saneringswerkzaamheden perceel Sonniuswijk 20. V&W

Het college besluit de aanvullende grondsanering te laten uitvoeren door Meulendijks BV, geraamde kosten € 44.000,-- afgerond en exclusief b.t.w..

 

2.   Visie Kerkplein tweede uitwerkingsfase; businesscase. R&W

Het college besluit om:

  1. de raad voor te stellen overeenkomstig het concept raadsvoorstel en -besluit            de "Visie op het Kerkplein - een levendig dorpsplein waar Son en Breugel zich toont!; businesscase 2008" vast te stellen;
  2. de stedenbouwkundige randvoorwaarden met betrekking tot de diverse ontwikkelingslocaties vast te leggen.