Besluitenlijst burgemeester en wethouders 18 augustus 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 augustus 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 augustus 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1. Verbouwing van BS De Sonnewijzer en de uitbreiding van BS De Stokland.
1. Het college stemt in met de verbouwing van BS De Sonnewijzer, mits zij voldoen aan de eisen voor verlening van de bouwvergunning en de uitvoering waaronder de mate-riaalkeuze afstemt met de bouwkundige van de gemeente;
2. Het college stemt in met de voorgestelde afspraak m.b.t tot het eigendom en onder-houd van de verbouwing bij BS De Sonnewijzer;
3. Het college neemt kennis van de uitbreiding van BS De Stokland.

2. Huisvestingssituatie BS De Gentiaan.
Het college stemt in met de verdeling m.b.t. het onderhoud van het schoolgebouw van basis-chool De Gentiaan.
De kosten € 37.794,40 (inclusief BTW) kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud on-derwijsgebouwen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Liquidatie Regionale Indicatie Organen Zuidoost Brabant, Helmond e.o., Groot Kempenland en Eindhoven.
1. Het college stemt in met de ontbinding van het RIO Zuidoost-Brabant;
2. Het college stemt in met de ontbinding van het RIO Groot Kempenland;
3. Het college informeert het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven over deze besluiten.

Ingekomen stukken

1. Regionale Bestuurlijke Bijeenkomst Influenza A (H1N1). Staf
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het continuïteitsplan voor de gemeente-lijke dienstverlening.