Besluitenlijst burgemeester en wethouders 24 maart 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 24 maart 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 maart 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 26 maart 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 26 maart 2009 zijn geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda’s april 2009.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van april 2009.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Intentieverklaring Aanpak Kindermishandeling Regio Eindhoven.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de intentieverklaring ‘Aanpak Kindermishandeling Regio Eindhoven’.
  2. Mandaat te verlenen aan wethouder M. Starmans-Gelijns voor het, namens het college van de gemeente Son en Breugel, ondertekenen van de intentieverklaring.;
  3. Tekstmandaat te verlenen aan wethouder M. Starmans – Gelijns om de commissie burgerzaken hierover te informeren.

 Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Landgoedontwikkeling Foolen; omgeving Lieshoutseweg-De Kuilen-Mosbulten.

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief tot landgoedontwikkeling en de familie Foolen en haar adviseur uit te nodigen om verder te gaan met de ontwikkeling.

 

2.   Vaststellen kaders ontwikkelingen Eindhoven Airport.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel: vaststellen kaders ontwikkelingen Eindhoven Airport.Het college neemt kennis van benoeming van Arjen Obbema in de ambtelijke werkgroep Alderstafel.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging bijeenkomst Inloophuis voor Veteranen.

Het college woont bijeenkomst i.v.m. 1 jarig bestaan Inloophuis voor Veteranen en 3-jarig bestaan Stichting op 23 of 24 april 2009 niet bij.