Besluitenlijst burgemeester en wethouders 26 februari en 4 maart 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering

van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 26 februari en 4 maart 2008

26 februari 2008

BESLUITEN:

 


Portefeuille: burgemeester

1. Beoordeling zienswijzen van veertiental indieners t.a.v. het bouwplan voor de realisatie van het combigebouw voor brandweer en wijkbeheer.
Het college besluit:
1. aan de ingebrachte zienswijzen voorbij te gaan;
2. de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten;
3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijzen.

4 maart 2008

BESLUITEN:

 


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 februari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Klachtencommissie ongewenst gedrag.
Het college besluit:
1. de Klachtenregeling ongewenst gedrag 2008 conform concept vast te stellen;
2. aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag.

3. Jaarverslag 2007 van de boa’s.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2007 van de boa’s en agendeert het jaarverslag voor de vergadering van de commissie algemene zaken d.d. 2 april a.s..


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Resultaten Wwb 2007.
Het college neemt kennis van
- Het financiële resultaat van de uitvoering Wwb 2007;
- De reactie van staatssecretaris Aboutaleb naar aanleiding van de brief gemeente Son en Breugel;
- De resultaten uitvoering handhaving in 2007.

2. Nederland Schoon.
Het college neemt kennis van de landelijke georganiseerde opschoondag(-en) en woont deze tussen 10.00 en 14.00 uur bij volgens onderstaand schema:
15 maart: Wethouder Starmans : ’t Harde Ven
Wethouder Verschelling: De Peikes
Secretaris: De Vloed
29 maart: Wethouder Overbeek: ’t Eigen
5 april: De Burgemeester: Hoogstraat

3. Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2008.
1. Het college woont de Nationale Boomfeestdag 2008 bij.
De burgemeester: 19 maart 11.15 uur.
Wethouder Starmans: beide ochtenden op 19 en 20 maart.
Overige collegeleden wordt nog nader ingevuld.
2. Het college besluit de schenking van 3 notenbomen ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het Brabants Landschap te aanvaarden.

4. Twee bezwaren tegen kapvergunning Marijkestraat ongegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit de twee bezwaren van bezwaarmakers tegen de verleende kapvergunning aan de Marijkestraat ongegrond te verklaren.

 


Portefeuille: J.C.H. Overbeek

1. Illegale bouw Zandstraat – last onder dwangsom.
Het college van burgemeester en wethouders besluit een last onder dwangsom op te leggen in verband met het negeren van de bouwstop voor de bouw van een woning op een perceel Zandstraat in Son.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Regie werkt!
Het college woont de bijeenkomst Regie werkt, georganiseerd door de VNG/Actieprogramma Lokaal Bestuur op donderdag 27 maart aanstaande in Delft, niet bij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------