Besluitenlijst burgemeester en wethouders 30 december 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 30 december 2008
Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Intentieverklaring sportpark Gentiaan.
Het college:
1. stemt in met de intentieverklaring sportpark Gentiaan 30 december 2008;
2. verleent wethouder Verschelling tekstmandaat en ondertekeningsmandaat.