Besluitenlijst burgemeester en wethouders 4 november 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 november 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.
2. Raadsvergadering d.d. 6 november 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 6 november 2008 zijn geagendeerd.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verzoek vergroting bouwblok Airborneweg 43 te Son en Breugel.
Het college besluit om op dit moment geen medewerking te verlenen aan het verzoek,
maar dit mee te nemen in het kader van de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengbied en de verzoeker dienovereenkomstig te berichten.
2. Beëindiging bedrijfsactiviteiten Kanaalstraat 41.
Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten aan de Kanaalstraat 41 in Son die in strijd waren met het geldende bestem-mingsplan.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening GLOW.
De secretaris woont de opening van GLOW “Forum of Light in Art and Architecture” bij.
Datum/tijd: vrijdag 7 november om 19.30 uur
Locatie: Strijp X (ontvangst)