Besluitenlijst burgemeester en wethouders 6 januari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering

van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 6 januari 2009

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.    Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering

       d.d. 23 en 30 december 2008.

Het college stelt de besluitenlijsten en de openbare besluitenlijsten vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   ISV 2 gelden.

Het college besluit alsnog de kosten van de asbestsanering van Wanrooij ten laste te brengen van het ISV 2 budget en middels een separaat (controle) verslag alsnog te betrekken binnen het jaarrekeningwerk 2008.

 

2.   Visie Kerkplein; 3e uitwerkingsfase –de ontwerpfase-.

Het college besluit om het “Projectplan Visie Kerkplein; 3e uitwerkingsfase – de

ontwerpfase –“ d.d. 16 december 2008 vast te stellen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Veiligheidshuis Eindhoven.

De burgemeester woont de nieuwjaarsborrel van het Veiligheidshuis Eindhoven bij.

 

Datum/tijd: vrijdag 16 januari 2009, 15.30 uur

Locatie: Café Stads, Paradijslaan 48 te Eindhoven

 

2.   Uitnodiging opening De Vloed.

Het college woont de feestelijke opening van de tijdelijke huisvesting van het woonzorgcomplex De Vloed bij.

De burgemeester houdt de openingsspeech en verricht de openingshandeling.

 

Datum/tijd: vrijdag 23 januari 2009, 14.30 – 17.00 uur

Locatie: Veerstraat 17 te Son en Breugel

 

3.   Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst externe veiligheid.

De burgemeester woont de bestuurlijke bijeenkomst externe veiligheid bij.

Datum/tijd: 2 maart 2009 van 14.00 tot 18.00 uur.

Locatie: Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

 

4.   Uitnodiging afscheidsbijeenkomst burgemeester Urlings.

Wethouder Overbeek en de secretaris wonen de afscheidsbijeenkomst van

Willem Urlings/burgemeester Hoogeveen/oud-burgemeester Son en Breugel, bij.

 

Datum/tijd: 2 februari 2009 van 15.00 uur.

Locatie: Theater De Tamboer, Hoofdstraat 17 Hoogeveen.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------