Besluitenlijst burgemeester en wethouders 6 mei 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 mei 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 april 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Tussentijdse tariefaanpassing Wolfswinkel.

1. Het college neemt kennis van de jaarrekening over het boekjaar 2007 van Stg. Begraaf plaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel;
2. Het college stemt in met de tariefverhoging, voor Stg. Begraafplaats Wolfswinkel, per 1-7-2008 met 10%;
3. Het college stemt in met de tariefverhoging, voor Stg. Begraafplaats Wolfswinkel, per 1-1-2009 met 10%


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Het sporthaldossier gelicht.
Het college neemt kennis van de Rekenkamercommissie-rapportage "Het sporthaldossier gelicht" en biedt het rapport ter behandeling door de gemeenteraad (3 juli 2008) aan.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Overdracht provinciale weg N620.

Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de overdracht en herinrich-tingsplan van de N620, hetgeen inhoudt dat de mogelijke overdracht van de weg wat de ge-meente betreft pas weer nĂ¡ 2010 besproken gaat worden met de provincie.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Ekkersrijt Culinair.
Wethouder Verschelling woont de avond Ekkersrijt Culinair bij.

Datum/tijd: vrijdag 16 mei 2008, 16.00 - 19.00 uur
Locatie: Ekkersrijt 7316 te Son

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------