Besluitenlijst burgemeester en wethouders 8 Januari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 8 januari 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 december 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanvragen bouwvergunning/verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van een twee onder één dak woning op perceel Hendrik Veenemanstraat 37 en 39.
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en indien er deze periode van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend de vrijstelling en de reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door bouwtoezicht gestelde voorwaarden.

2. Principeverzoek artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling.
Het college besluit:
a) in principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een kantoorpand met magazijnen op het perceel Science Park Eindhoven ongenummerd en verklaart zich in beginsel bereid medewerking te verlenen aan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO;
b) Prodrive uit te nodigen een aanvraag bouwvergunning in te dienen.

3. De Kweker.com, Ekkersrijt 1408, Son.
Het college besluit De Kweker.com een last onder dwangsom op te leggen in verband met het strijdig gebruik op het perceel Ekkersrijt 1408 in Son.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SVVE/De Archipel.
Wethouder Overbeek en de gemeentesecretaris wonen de feestelijke plaatsing van de eerste unit van het woonzorgcomplex van SVVE/De Archipel aan de Veerstraat bij.
Datum/tijd: vrijdag 25 januari 2008, 14.30 - 17.00 uur

2. Uitnodiging Boerenbruiloft Breugel.
De burgemeester woont de Breugelse Boerenbruiloft in het gemeentehuis/De Vresselse Hut bij. Datum/tijd: dinsdag 5 februari 2008, 13.30 uur huwelijksplechtigheid
Locatie: gemeentehuis, daarna De Vresselse Hut

3. Uitnodiging Boerenbruiloft Son.
De burgemeester woont de Sonse Boerenbruiloft in De Zwaan/het gemeentehuis bij.
Datum/tijd: dinsdag 5 februari 2008, 11.00 - 19.00 uur (13.30 uur huwelijksplechtigheid)