Besluitenlijst burgemeester en wethouders 8 juni 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 8 juni 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 juni 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Bezwaarschriften Horeca Nederland.

Het college besluit de bezwaarschriften conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk respectievelijk gegrond te verklaren.

 

3.   BSGE 11 juni 2009.

Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) welke wordt gehouden 11 juni 2009.

 

4.   Agenda Regioraad 18 juni 2009.

Het college bespreekt de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de Regioraad welke wordt gehouden op 18 juni 2009.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Adviezen van de commissie burgerzaken 2 juni 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   SBC gunning projectvoering.

Het college verleent aan de firma Kragten de opdracht voor de advisering bij de aanleg van een kunstgrasveld en drie natuurgrasvelden op Sportpark Schuttersheide (SBC).

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Bezwaarschriften bouwplan Taylorstraat-Zandstraat.

Het college besluit de bezwaarschriften van reclamanten, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

2.   Mobiliteitsvisie.

Het college stelt het volgende document vast: Plan van aanpak.

 

3.   Verslag stuurgroep Sonniuspark 23 april 2009.

Het college neemt kennis van het verslag van de formele stuurgroepvergadering               Sonniuspark, d.d. 23 april 2009.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Kindertelefoon.

Het college woont het feest van de Kindertelefoon op 19 juni a.s. i.v.m. 30-jarig bestaan niet bij.