Besluitenlijst B&W 4 september 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 04 september 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 augustus 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Plaatsing gemeentenieuws in huis aan huisblad gemeente Son en Breugel.
Conform het advies van het (Bizob)inkoopteam wordt de opdracht gegund aan de laagste inschrijver, te weten "Ons Dorp". Deze inschrijving bedraagt € 99,00 per hele pagina (excl. B.T.W.). "Ons Dorp" conformeert zich aan de gestelde eisen van het programma van eisen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Reconstructie groenvoorziening enquêtes.
Het college neemt kennis van de resultaten van de gehouden enquête naar aanleiding van de uitvoering reconstructie groenvoorzieningen 2006-2007.

2. Intentieverklaring Kunst aan de A50.
Het college besluit niet tot het ondertekenen van de intentieverklaring Kunst aan de A50 over te gaan.


Portefeuille: J.C.H. Overbeek

1. Week van de vooruitgang.
Het college stemt in met het plan van aanpak voor de Week van de vooruitgang.

2. Wegafsluitingen in het kader van onderhoud bruggen.
Het college besluit in te stemmen met de stremming van de bruggen
Stad van Gerwen, Hooijdonk en Houtens en de hiervoor benodigde verkeersbesluiten te
publiceren. Dit betekent dat de brug Stad van Gerwen voor (land-)verkeer is afgesloten van 28 september tot 15 oktober, brug Hooydonk van 26 oktober tot 12 november en
brug Houtens van 23 november tot 10 december.
Tevens worden ponten ingezet voor fiets-/voetverkeer, op de volgende tijden:
* bij de brug Stad van Gerwen: maandag tot en met zondag tussen 06.00 en 22.00 uur;
* bij de brug Hooydonk: maandag tot en met zondag tussen 06.00 en 22.00 uur;
* bij de brug Houtens: 7 dagen per week, 24/24 uur.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Emiliusschool, ingebruikname snoezelruimtes.
Het college woont de officiële opening van de snoezelruimtes bij de Emiliusschool bij. De burgemeester verricht de opening.

Datum/tijd: woensdag 26 september 2007, 14.00 uur
Locatie: Nieuwstraat 72 Son

2. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondern.Ver.Ekkersrijt.
Het college woont de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij. Spreker is Driek van de Vondervoort, burgemeester van Boekel.

Datum/tijd: dinsdag 18 september 2007, 11.45 - 13.30 uur
Locatie: Communicatiepunt Ekkersrijt

3. Uitnodiging opening pand Baetsen Ekkersrijt.
De burgemeester, wethouder Overbeek, wethouder Verschelling en de secretaris wonen de officiële opening van Baetsengroep bij.
Minister Cramer van VROM verricht de openingshandeling.

Datum/tijd: 31 oktober 2007 van 12.00 tot 15.00 uur
Locatie: Lokatie Son, Ekkersrijt