Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 17 augustus 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 augustus 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bezuinigen en verbeteren: hoe wordt de burger er beter van?
Het college stelt als voorgenomen besluit vast de notitie “Bezuinigen en verbeteren: hoe wordt de klant er beter van?” en legt deze ter advisering voor aan de ondernemingsraad.

3. Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen.
Het college besluit om het afdelingshoofd Bedrijfsvoering gemeente Nuenen c.a. aan te wij-zen tot heffings- en invorderingsambtenaar.


Portefeuille: R. Visser

1. Verzoek in verband met opening.
Het college stemt in met afsluiting Markt tussen Dommelstraat en Nieuwstraat op zaterdag 18 september aanstaande van 16.00 tot 19.00 uur.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Houten schutting nabij RK Sint Petrus Banden.
Het college stemt in met het voorstel om de houten schutting te vervangen door een stalen gittermathekwerk en de houten schutting te laten verwijderen door vrijwilligers van het “Het Vestzaktheater”. De kosten ad € 3.500,00 inclusief B.T.W. worden verantwoord binnen de post onvoorzien.

2. 10 % korting Wwb budget 2010.
De gemeente neemt kennis van de aangekondigde korting van 10% op het rijksbudget Wwb 2010. De gemeentebesturen van Nuenen c.a. en Son en Breugel sturen een gezamenlijke brief naar het ministerie, waarin ze krachtig bezwaar maken tegen de korting en verzoeken deze terug te draaien.