Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 20 april 2010

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 april 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 22 april 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 22 april 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Regionaal Risicoprofiel.

Het college neemt kennis van het regionaal risicoprofiel en besluit het voor kennisneming voor te leggen aan de commissie Algemene zaken.

 

4.   Commissie-agenda’s mei 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van mei 2010.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Tijdelijk gebruik landbouwgrond nabij Lieshoutseweg.

Het college besluit de landbouwgrond nabij Lieshoutseweg wederom voor 1 jaar tijdelijk in gebruik te geven aan Ploegmakers uit Veghel met de voorwaarde, dat het gebruik om strategische redenen per direct kan worden beëindigd. Vervolgens wordt medewerking verleend om een gedeelte van de landbouwgrond tijdelijk in gebruik te geven bij motorclub Son.

 

2.   Leerlingprognose.

Het college neemt kennis van de meest recente leerlingprognose.

 

3.   Seniorengids.

Het college neemt kennis van de Seniorengids 2010 voor Son en Breugel.

Burgemeester is aanwezig bij uitreiking eerste exemplaar.