Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 20 juli 2010

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 juli 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bestuurlijke Planning 3e en 4e kwartaal 2010.
Het college stelt de geactualiseerde bestuurlijke planning vast.

3. Huwelijk voltrekking op afwijkende tijd Burgerlijke Stand en op locatie.
Het college besluit:
1. tot afwijking van de openingstijden van de burgerlijke stand en in te stemmen met het verzoek van een bruidspaar om op 25 september te trouwen om 19.00 uur;
2. de directie te mandateren (met mogelijkheid voor ondermandaat) voor het nemen van besluiten over het trouwen buiten de reguliere openingstijden van de burgerlijke stand.

4. Motie Alderstafel.
Het college wordt geïnformeerd over de vervolgcontacten:
met Sint-Oedenrode over ondersteuning van de motie;
met Veldhoven (wethouder Tops) over afstemming van de activiteiten richting kabinet(sformatie) en parlement.


Portefeuille: R. Visser

1. Overeenkomst SonSport.
Het college neemt kennis van:
1. de intentie-overeenkomst met de bijbehorende bijlagen;
2. de afspraken omtrent de huurprijs en de tijdelijke huisvesting;
en besluit:
3. in te stemmen met de intentie-overeenkomst;
4. akkoord te gaan met de afspraken aangaande de huurprijs en de tijdelijke huisvesting;
5. wethouder R. Visser afdoeningsmandaat te verlenen.

2. Beslissing op bezwaar (Wmo).
Het college besluit een bezwaarschrift inzake Wmo conform het advies van commissie voor bezwaar- en beroepschriften gedeeltelijk gegrond te verklaren en over te gaan tot vergoeding van de proceskosten.Portefeuille J.P. Frenken

1. Last onder bestuursdwang.
Het college besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in verband met het plaatsen en in stand houden van een bouwwerk (ontmoetingsruimte) zonder bouwvergunning op het perceel Gaskendonk ongenummerd.

2. Beslissing op bezwaar (Wwb).
Het college besluit een bezwaarschrift inzake Wwb, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ongegrond te verklaren.

3. Aanvullende uitkering Wwb 2009.
Het college besluit een aanvullende uitkering Wwb 2009 bij het Rijk in te dienen.