Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 3 augustus 2010

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juli 2010.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.


Portefeuille: R. Visser

1. Begrotingsbehandeling.


Het college:


1. neemt kennis en stemt in met voorgestelde behandeldata van de meerjarenbegroting 2011 – 2014;
2. stemt in met de inhoud van tweetal bijgevoegde brieven voor professionele en niet professionele instellingen.

2. Bezwaar tegen afwijzing Rijkssubsidie.
Het college gaat akkoord met bijgaande brief aan het Agentschap NL, waarin bezwaar wordt aangetekend tegen de afwijzing subsidieaanvraag ten behoeve van 63 woningen (Domein, Hoven Noord) in Sonniuspark.