Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 5 januari 2010

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 5 januari 2010

 

 

 Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 december 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Last onder dwangsom Tankstation Van den Hurk, Ekkersrijt 3012, Son.

Het college besluit:

1.      Autobedrijf/tankstation Van den Hurk een last onder dwangsom op te leggen ten bedrage van € 1.000,-- per keer bij geconstateerde niet-naleving van voorschrift 3.1 van het Besluit LPG tankstations (afleveren LPG zonder toezicht);

2.      het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd te bepalen op  € 20.000,--.