Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 6 september 2010