Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 9 maart 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 9 maart 2010

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 maart 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de     concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 10 en 11 maart 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergaderingen van 10 en 11 maart 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Jaarverslag 2009 van de BOA’s.

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2009 van de boa’s en informeert de raad hierover via de raadsinformatiebrief.

 

 
Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Beslissing op bezwaar (Inburgering).

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften gegrond te verklaren. Het college besluit voorts de gebreken van het primaire besluit in de beslissing op bezwaar te herstellen.

 

2.   'Nederland doet' en de 'Landelijke Opschoondag'.

Het college besluit dat wethouder Starmans een bijdrage levert aan de Opschoondag op

20 maart bij de Peikes en wethouder Verschelling in ’t Zand.

De secretaris helpt de HOI-vrijwilligers bij hun schoonmaakactie op Vroonhoven.

 

 
Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Beslissing op bezwaar (WMO).

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Prijsaanpassing inzameling oud papier.

Het college stemt in met het voorstel van SITA om de vergoeding voor het oud papier voor 2010 en 2011 met € 5,-- per ton te verlagen.

 

2.   Offerte inrichting Ven en Bosrand. (Sonniuspark)

Het college besluit opdracht te verlenen aan Ploegmakers voor de geoffreerde werkzaamheden voor de inrichting van het Ven en de Bosrand.