Openbare besluitenlijst B&W 1 mei 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering

van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 1 mei 2012

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 april 2012.

 Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

 

2. Horecaconvenant

 Het college besluit in te stemmen met het horecaconvenant tussen horecaondernemers,politie en gemeente.

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Beslissing op bezwaar sloop pand Ekkersrijt 1086

 Het college besluit het bezwaarschrift, gericht tegen de omgevingsvergunning t.b.v. de sloop

van een pand op Ekkersrijt 4086, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en

beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

2. Beslissing op bezwaar aanpassing woonvoorziening Sint Catharinastraat

Het college besluit om, hangende het bezwaarschrift van betrokkene:

1. Het bestreden besluit conform art. 6:18 Awb in te trekken.

2. Een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat de woonvoorziening in de vorm van aanpassingvan de reeds aanwezige traplift toe wordt gekend.

3. Over te gaan tot toekenning van vergoeding van proceskosten, begroot op € 874,- .

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Ontheffing zondagsopenstelling Plus

Het college besluit:

Conform art. 5a van de Winkeltijdenverordening, ontheffing te verlenen aan Plus Verhoeven,Amerikalaan 4 te Son en Breugel, om van 1-6-2012 tot 1-6-2013 op alle zondagen vanaf 16:00 uur geopend te zijn.

 

2. Kaders Wwnv

1. Het college stemt in met de beleidkaders Wwnv;

2. Het college besluit de beleidskaders Wwnv als voorgenomen besluit ter advisering door te leiden naar de Adviesraad Wmo en CLIP met het verzoek voor 28 mei 2012 een (schriftelijk) advies uit te brengen.

 

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bestuurlijke overeenkomst integere Overheid

Het complete college woont de bestuurlijke overeenkomst integere overheid bij

Datum/tijd: 1 november 2012 van 09.30 – 14.00 uur

Locatie: Provinciehuis Bois le Duc zaal te ‘s-Hertogenbosch

 

2. Uitnodiging officiële herstart stichting welzijn Zonhove

Wethouder Frenken woont de officiële herstart stichting welzijn Zonhove bij.

Datum/tijd: Zondag 3 juni 2012 van 14.00 – 16.00 uur.

Locatie: D’n Tref op Zonhove

 

3. Uitnodiging bijeenkomst het Vuur

Burgemeester, wethouder Visser en secretaris wonen de bijeenkomst het Vuur bij.

Datum/tijd: 22 mei 2012 van 12.00-15.30 uur.

Locatie: Eindhoven.