Openbare besluitenlijst B&W 1 november 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 1 november 2011

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Agenda Stuurgroep Brainport Avenue
Het college bespreekt de agenda van het overleg van de regionale Stuurgroep Brainport Avenue en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger namens Son en Breugel in dit overleg: Hans Gaillard.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Verlenging dienstverleningsovereenkomst Wabo met Waterschap De Dommel
Het college besluit tot verlenging vanaf 23 december 2011 met een jaar van de dienstverle-ningsovereenkomst met Waterschap De Dommel. Dit onder gelijke voorwaarden.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Deelname aan Expat Center
Het college besluit:
1) Deel te nemen aan het Expat center voor een periode van 2012-2014 en het convenant, na juridische beoordeling, te ondertekenen.
2) Voor de periode 2012-2014 een bijdrage van € 1.100 per jaar te reserveren als financiële bijdrage aan het Expat Center Zuid Nederland. De bijdrage zal ten laste van het budget ´contacten bedrijfsleven´ worden geboekt.