Openbare besluitenlijst B&W 10 januari 2012


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 januari 2012

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 januari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

 

2. Strategie brug Veerstraat.
Het college stemt in met de voorgestelde inkoopstrategie “vervangen brug Veerstraat”
(nationaal/openbaar).

 

3. Vaststelling dwangsom.
Het college besluit, conform artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht, een verbeurde dwangsom wegens niet tijdig beslissen, vast te stellen op € 100,--.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Instemmingsverklaring WOZ-gegevens in MijnOverheid.
Het college verleent toestemming om de aansluiting van de WOZ-gegevens op
‘MijnOverheid’ te realiseren.

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Beslissing op bezwaar Wwb.
Het college besluit een bezwaarschrift, gericht tegen terugvordering van een Wwb uitkering, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

2. Beslissing op bezwaar WWB.
Het college besluit een tweetal bezwaarschriften tegen de intrekking en weigering van een WWB uitkering, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten.

 

3. Transities Jeugdzorg, Begeleiding AWBZ en de Wet Werken Naar Vermogen.
1. Het college neemt kennis van de drie transities op het sociale domein;
2. Het college besluit de raad en de commissie uit te nodigen voor de informatiebijeenkomst
bij de gemeente Nuenen op 24 januari a.s.

 

 

 

Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging School Zwem Kampioenschappen.
Wethouder Frenken woont de School Zwem kampioenschappen voor Son en Breugel bij.
Datum/tijd: 26 februari 2012, 14:45 uur-17.30 uur
Locatie: zwembad "De Neul" Sint-Oedenrode

 

2. Kerst- en nieuwjaarswensen.
Het college neemt kennis van de binnengekomen kerst- en nieuwjaarswensen.