Openbare besluitenlijst B&W 10 juli 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 juli 2012


BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juli 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezen commissie algemene zaken 28 juni 2012.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 28 juni 2012.

3. Gunning Snel Interventie Voertuig.
1. het college stemt in met het gunnen van de opdracht voor het Snel Interventievoertuig aan  Kenbri in Waalwijk;
2. het college stemt ermee in om het financiële voordeel voor 2012 mee te nemen in de 2e marap en het voordeel voor 2013 en verder mee te nemen in de op te stellen begroting 2013-2016.


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Inkoopstrategie “wegenzout”.
Het college stelt de inkoopstrategie voor de inkoop van wegenzout vast.