Openbare besluitenlijst B&W 15 maart 2011

 

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 maart 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvoorstel van de gemeente Nuenen, inzake het vervolg van de samenwerking Son en Breugel - Nuenen met Geldrop-Mierlo.
Het college besluit het raadsvoorstel van Nuenen voor kennisgeving aan te nemen en het te doen agenderen als ingekomen stuk voor de vergadering van de commissie AZ van 6 april 2011.

3. Eeuwfeest Pro honore et virtute in 2012.
Het college neemt het verslag van het overleg van een gemeentelijke vertegenwoordiging met het bestuur van Harmonie Pro Honore et Virtute d.d. 11 februari 2011, voor kennisgeving aan.

4. Commissie-agenda extra commissie GZ 17 maart 2011.
Het college bespreekt de agenda van de extra commissievergadering Grondgebiedzaken op 17 maart a.s..

5. Agenda DB vergadering van Industrieschap Ekkersrijt van 17 maart 2012.
Het college bespreekt de agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van het Industrieschap Ekkersrijt van 17 maart 2011.

Portefeuille: R. Visser

1. Bestemmingsplan “Son Centrum”, beantwoording vragen raadscommissie grond-gebiedzaken d.d. 28 februari 2011.
Het college besluit om in te stemmen met de beantwoording van de vragen van de raads-commissie grondgebiedzaken d.d. 28 februari 2011 met betrekking tot het bestemmingsplan “Son Centrum”.

2. Beslissing op bezwaar bouwvergunning Dudokstraat.
Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Erfdienstbaarheid Cerespad.
Het college besluit een erfdienstbaarheid te vestigen ten behoeve van de herinrichting Cerespad.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging ‘Social Media en Burgerparticipatie’.
Wethouder Frenken woont de bijeenkomst over social media & burgerparticipatie, georganiseerd door het VBG, bij.

Datum/tijd: woensdag 20 april, 18.00 uur koffie/thee/broodjes
19.00 uur start bijeenkomst
Locatie: Bestuurscentrum gemeente ‘s-Hertogenbosch

2. Uitnodiging Seniorenraad/afscheid Pieter den Hamer.
Wethouder Visser en wethouder Frenken wonen de mini-seminar t.b.v. het afscheid van Pieter den Hamer bij de Seniorenraad bij.

Datum/tijd: 15 april 2011, 14.30 – 18.00 uur
Locatie: De Bongerd te Breugel